Ad

Aktuality


Spravodlivosť pre odkázaných!

20. Aug

Premiér trvá na rovnocennom financovaní sociálnych zariadení aj zo strany samosprávy!


APSS navštívila už piateho župana

19. Jún

Zástupcovia APSSvSR sa dnes stretli s predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja Jánom Luntnerom a pani Denisou Nincovou riaditeľkou odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Banskobystrického kraja, v rámci svojej tzv. spanilej jazdy po slovenských župách, ktorej cieľom je zrovnoprávniť financovanie prijímateľov socialnych sluzieb z rozpočtov krajov.


Návšteva Trenčianskej župy

16. Jún

Vedenie Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR realizuje od začiatku roku tzv. Spanilú jazdu po slovenských župách, kde navštevuje predsedov samosprávnych krajov a vedúcich sociálnych odborov v snahe presvedčiť ich, aby na prijímateľa sociálnej služby u neverejného poskytovateľa vynakladali rovnaké zdroje z peňazí kraja ako na prijímateľa v samosprávnom zariadení.


Nedostatok personálu v sociálnych zariadeniach treba nutne riešiť

22. Máj

Dňa 22.5.2018 absolvovali predsedníčka APSS v SR – Mgr. Anna Ghannamová a podpredsedníčka APSS v SR Doc. MUDr. Božena Bušová CSc. rokovanie s GR UPSVaR Ing. Mariánom Valentovičom a Mgr. Katarínou Dubovanovou, riaditeľkou sekcie služieb zamestnanosti


Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v TRIPARTITE

21. Máj

Dňa 21.5.2018 sa predsedníčka APSS v SR zúčastnila v rámci delegácie RÚZ SR na rokovaní Rady hospodárskej a sociálnej dohody (tripartity).