Pozvánka na V. Alzheimer Kaviareň Avalon

Kaviareň Avalon je miestom stretnutia ľudí, ktorých príbuzní, známi, alebo priatelia trpia Alzheimerovou chorobou. Vytvárame priestor na diskusiu a vzdelávanie v tejto problematike, a preto nám dovoľte, aby sme Vás v mene kolektívu Alzheimer Home Avalon pozvali 26.3.2017 od 14:30 do 16:30 do Kaviarne Avalon, v Seniorville Jablonové pri Bratislave.

KA-pozvanka-marec-2017-def

   
© ASOCIÁCIA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB v SR