Publikácia "Ako určit cenu sociálnej služby ?"

Dávame do pozornosti novú publikáciu nadácie SOCIA, ktorá vznikla v spolupráci s INESS inštitútom ekonomických a spoločenských analýz vďaka finančnej podpore Open Society Foundation - Mental Health Initiative.
Publikáciu je možné si stiahnuť na adrese:
http://www.socia.sk/wp-content/uploads/2017/02/Durana_Ako-urcit-cenu-soc-sluzby.pdf

   
© ASOCIÁCIA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB v SR