Zmeny v poskytovaní ošetrovateľských výkonov v zariadeniach sociálnej starostlivosti

Prezentácia riaditeľa Odboru sociálnych služieb Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, o zmenách v poskytovaní ošetrovateľských výkonov v zariadeniach sociálnej starostlivosti.

   
© ASOCIÁCIA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB v SR