Členstvo

Riadnym členom Asociácie alebo pridruženým členom Asociácie môže byť každá právnická, alebo fyzická osoba, ktorej hlavným predmetom činnosti je poskytovanie sociálnych služieb a túto činnosť vykonáva podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a v súlade s ním.

V prípade záujmu stať sa členom APSS v SR vyplnte, prosím, prihlášku.

   
© ASOCIÁCIA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB v SR