Komisie

V rámci APSS v SR pracujú:

  1. Revízna komisia
  2. Etická komisia
   
© ASOCIÁCIA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB v SR