VII. Valné zhromaždenie

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR zorganizovala v termíne 19. mája 2015 od 13:00 hod v SUZA, Drotárska cesta 46, Bratislava VII. Valné zhromaždenie.

Boj za spravodlivé financovanie sociálnych služieb

Vážení priatelia, toto video mapuje nekonečný boj našej Asociácie za spravodlivé financovanie sociálnych služieb na Slovensku. Môžete si ho pozrieť TU.

Odborná konferencia – Aká je cena sociálnych služieb na Slovensku? (Ekonomicky oprávnené náklady, cena a povinnosti poskytovateľa)

27. novembra 2014 zorganizovala APSSvSR v Bratislave odbornú konferenciu na tému Aká je cena sociálnych služieb na Slovensku? (Ekonomicky oprávnené náklady, cena a povinnosti poskytovateľa ).
Cieľom konferencie bolo prediskutovať financovanie sociálnych služieb z hľadiska zákona, aké sú zákonné povinnosti poskytovateľov / podnikateľov sociálnych služieb, čo sú ekonomicky oprávnené náklady a ako sa tvorí cena.

Čítať ďalej: Odborná konferencia – Aká je cena sociálnych služieb na Slovensku? (Ekonomicky oprávnené náklady,...

3. ročník Dňa otvorených dverí

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb spoločne s členskými organizáciami zorganizovala Deň otvorených dverí. V priebehu októbra postupne zariadenia ponúkli širokej verejnosti prísť do zariadenia, nahliadnuť „ako to u nás funguje“, získať informácie o sociálnych službách na Slovensku.

DoD domov sv Anny Poproč  DoD domov sv Anny Poproč 2  DoD HESTIAn.o.  DoD HESTIAn.o. trening pamati

Verejné zhromaždenie

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb, Združenie seniorských prijímateľov sociálnych služieb a Katolícka charita zorganizovali 17.10.2014 na námestí SNP v Bratislave verejné zhromaždenie za spravodlivé financovanie sociálnych služieb. Poskytovatelia a prijímatelia sociálnych služieb na ňom žiadali štát, aby prevzal zodpovednosť za spravodlivé financovanie sociálnych služieb do svojich rúk a odňal túto kompetenciu samospráve, ktorá zlyháva v zabezpečovaní financovania sociálnych služieb.

Čítať ďalej: Verejné zhromaždenie

   
© ASOCIÁCIA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB v SR