Ad

Verejné zhromaždenie pred Úradom vlády SR

Zachránite alebo pochováte neverejných poskytovateľov soc.služieb
Zástupcovia neverejných poskytovateľov sociálnych služieb žiadajú od vlády mimoriadnu desaťmiliónovú dotáciu na prevádzku svojich zariadení. Svoju požiadavku odôvodňujú stratou, ktorá im vznikla z dôvodu zvýšenia mzdových príplatkov a ktorá ohrozuje existenciu ich zariadení. Požiadavku za účasti niekoľko desiatok zástupcov neverejných zariadení z celého Slovenska prezentovali na zhromaždení pod názvom "Zachránite alebo pochováte neverejných poskytovateľov sociálnych služieb?, ktoré sa v stredu konalo pred Úradom vlády.