Ad

Kontakty

Názov

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike o.z.

Sídlo

Registrovaná Ministerstvom vnútra SR dňa 11.3.2009

 

Čachtická 17, 831 06 Bratislava

Korešpondenčná adresa       

Fedákova 5, 841 02 Bratislava

IČO

42170460

DIČ

2022932472

Bankovné spojenie

SK38 0900 0000 0006 3388 1127

 

Slovenská sporiteľňa

 

Asociácia nie je platcom DPH

Email:

apssvsr@apssvsr.sk

Kontaktné osoby:

Mgr. Anna Ghannamová
Mgr. Anna Ghannamová Predsedníčka
Adresa:
Fedákova 5, Bratislava 841 02
Telefón:
Kristína Kovács, MBA
Kristína Kovács, MBA Tajomníčka