Ad

Školenia

ZMENY V STAROBE A GERONTO-OBLEK

Termín: štvrtok 25.10.2018, 8:00 – 16:00
Miesto: Bratislava, Hotel Apollo, Dulovo nám.1
Pozvánka 

 

DEMENCIA V OBRAZOCH

Termín: piatok 26.10.2018, začiatok o 8:00, trvanie 4 hodiny
Miesto: Bratislava, Hotel Apollo, Dulovo nám.1
Pozvánka

 

ETIKA V OBRAZOCH

Termín: piatok 26.10.2018, začiatok o 12:30, trvanie 4 hodiny
Miesto: Bratislava, Hotel Apollo, Dulovo nám.1
Pozvánka