Ad

Zastúpenie APSSvSR

Zastúpenie APSSvSR v orgánoch, komisiách, výboroch, pracovných skupinách a pod.

  • Rada vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie
  • Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie
  • Účasť APSSvSR v orgánoch pre čerpanie a monitorovanie fondov EU